HỖ TRỢ ĐĂNG KÍ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CCR FSC TẠI 03 XÃ THÍ ĐIỂM CỦA HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Trong khuôn khổ của gói tư vấn hỗ trợ nhóm chứng chỉ rừng tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị hợp tác cùng công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quảng Trị, tổ tư vấn của Trung tâm CORENARM đã tiến hành đo trữ lượng rừng trồng kết hợp với truyền thông, hỗ trợ đăng ký CCR tại các cụm thôn xóm của 03 xã Hải Lâm, Hải Sơn và Hải Trường.

Đối với hoạt động đo trữ lượng rừng trồng, có tổng cộng 18 lô rừng keo được đo đếm chiều cao và đường kính chia đều cho 3 cấp độ tuổi 3,4,5 năm với mỗi xã sẽ đại diện 6 lô rừng.

Hoạt động đo đếm trữ lượng rừng trồng tại lô rừng thuộc thôn Hậu Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng

Số liệu này sẽ được xử lý và phục vụ cho các báo cáo giám sát tăng trưởng và trữ lượng rừng trồng qua các năm trong hồ sơ Quản lý rừng bền vững và CCR FSC của nhóm chứng chỉ rừng huyện Hải Lăng.

Cùng với đó, hoạt động truyền thông và hỗ trợ người dân đăng ký Quản lý rừng bền vững và CCR FSC cũng được triển khai trong tuần đầu của tháng 4/2023.

Như các đợt truyền thông trước, tổ tư vấn tiếp tục phổ biến các thông tin, quyền lợi khi người dân tham gia chứng chỉ rừng FSC, những hoạt động cần tuân thủ khi tham gia quản lý rừng bền vững.

Một trong những vấn đề được quan tâm và thảo luận nhiều nhất trong các buổi làm việc đó là thời gian khai thác, giá cả thu mua và quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia FSC.

Việc tham gia nhóm chứng chỉ rừng huyện Hải Lăng sẽ giúp các chủ rừng giảm được chi phí bóc vỏ, được bao tiêu gỗ có chứng chỉ bởi công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quảng Trị với giá bằng hoặc cao hơn giá thị trường tại thời điểm khai thác, được tập huấn nâng cao kiến thức về Quản lý rừng bền vững, góp phần nâng cao năng suất rừng trồng.

Qua việc giải đáp các thắc mắc thỏa đáng đến các chủ rừng, bước đầu ghi nhận sự hưởng ứng, sẵn sàng tham gia nhóm chứng chỉ rừng FSC của hầu hết các chủ rừng tại các buổi đăng ký.

Tổ tư vấn giải đáp thắc mắc và hỗ trợ các chủ rừng đăng ký tham gia Quản lý rừng bền vững và CCR FSC

Trung tâm CORENARM sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quảng Trị và UBND các xã để hỗ trợ đăng ký, lập hồ sơ, tập huấn hỗ trợ nâng cao năng lực cho các bên liên quan nhằm đưa diện tích rừng trồng Keo hiện có của 03 xã Hải Sơn, Hải Trường, Hải Lâm thuộc huyện Hải Lăng đạt chứng chứng chỉ rừng FSC trong năm 2023.