HỘI THẢO PHÁT TRIỂN RỪNG GỖ LỚN, RỪNG CHỨNG CHỈ FSC GIAI ĐOẠN 2023 – 2025 TẠI HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Sáng ngày 15/04/2023, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) đã phối hợp với UBND huyện Hải Lăng tổ chức thành công Hội thảo Phát triển rừng gỗ lớn, rừng chứng chỉ FSC trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025. Hội thảo được tổ chức tại Hội trườngĐọc tiếp “HỘI THẢO PHÁT TRIỂN RỪNG GỖ LỚN, RỪNG CHỨNG CHỈ FSC GIAI ĐOẠN 2023 – 2025 TẠI HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ”