HỘI THẢO PHÁT TRIỂN RỪNG GỖ LỚN, RỪNG CHỨNG CHỈ FSC GIAI ĐOẠN 2023 – 2025 TẠI HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Sáng ngày 15/04/2023, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) đã phối hợp với UBND huyện Hải Lăng tổ chức thành công Hội thảo Phát triển rừng gỗ lớn, rừng chứng chỉ FSC trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025.

Hội thảo được tổ chức tại Hội trường tầng 2 – Trụ sở HĐND&UBND huyện Hải Lăng với sự tham dự của đại diện Phòng TC-KH, Hạt kiểm lâm, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Hải Lăng; đại diện lãnh đạo của các xã Hải Phú, Hải Thượng; Hải Lâm, Hải Trường, Hải Sơn, Hải Chánh , thị trấn Diên Sanh; đại diện Hội đồng Quản trị HTX SXNN Phú Hưng; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quảng Trị; các chủ rừng trên địa bàn huyện Hải Lăng và đại diện Trung tâm CORENARM.

Bàn về Mô hình liên kết chứng chỉ rừng giữa doanh nghiệp và hộ gia đình huyện Hải Lăng, Ông Ngô Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm CORENARM cho biết,

Hiện nay, nhu cầu về gỗ có chứng chỉ FSC dùng làm nguyên liệu phục vụ làm viên nén xuất khẩu đang tăng cao, trong khi đó, diện tích rừng trên địa bàn huyện ta là rất lớn, có thể đáp ứng nhu cầu của các công ty sản xuất viên nén đặc biệt là Công ty THNN Nguyên Liệu Giấy Quảng Trị – đang có nhà máy đóng trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, thách thức hiện nay là việc tiếp cận các thông tin chính thống về rừng chứng chỉ FSC của người dân còn hạn chế, huyện còn thiếu các chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho người dân về quản lý rừng hiệu quả và bền vững, do đó họ vẫn còn dè chừng với việc đăng ký tham gia nhóm chứng chỉ rừng FSC.

Ông cũng nhấn mạnh thêm, cần phải truyền thông để người dân hiểu rõ được Chứng chỉ FSC và Chính sách rừng gỗ lớn là khác nhau. Rừng chứng chỉ FSC thời gian khai thác chỉ 3-5 năm và thu mua toàn bộ cây (không bóc vỏ) với giá cao hơn so với rừng không có chứng chỉ, rừng có chứng chỉ FSC thì người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn đơn vị thu mua khi rừng đến thời điểm khai thác (có thể bán cây bóc vỏ hoặc không bóc vỏ tùy vào giá thu mua).

Ông Ngô Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm CORENARM cùng bài phát biểu về Mô hình liên kết chứng chỉ rừng giữa doanh nghiệp và hộ gia đình huyện Hải Lăng

Trên cơ sở các phát biểu đến từ đại diện các ban ngành, hội thảo đã có có thời gian cùng nhau thảo luận sôi nổi về các giải pháp, sáng kiến áp dụng, nhân rộng mô hình rừng gỗ lớn, rừng rừng chứng chỉ FSC một cách phù hợp trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong Hội thảo

Kết thúc hội thảo, Ông Dương Viết Hải – Phó Chủ tịch huyện Hải Lăng phát biểu. Đây là buổi hội thảo đầu tiên trong năm 2023 về rừng gỗ lớn và rừng chứng chỉ FSC được tổ chức ở quy mô cấp huyện nhằm bàn giải pháp thúc đẩy trồng rừng gỗ lớn và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, UBND huyện Hải Lăng sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên, Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quảng Trị và các cơ quan ban ngành có liên quan để tổ chức các buổi tọa đàm về trồng rừng gỗ lớn và chứng chỉ rừng FSC, nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Dương Viết Hải – PCT huyện Hải Lăng phát biểu tổng kết Hội thảo