Định kỳ kiểm tra và thu thập dữ liệu khí tượng thủy văn.

Con suối, vị trí đặt logger A5, A6

Ngày 19/20 tháng 1 năm 2021, Nhóm nghiên cứu CORENARM triển khai hoạt động thu thập định kỳ dữ liệu khí tượng thuỷ văn và kiểm tra thiết bị đo độ ẩm đất tại khu vực Rừng trồng và Rừng tự nhiên – nằm dọc trên đường Tỉnh lộ 49, do BQL RPH A Lưới quản lý. Sau khoảng thời gian hơn 4 tháng do ảnh hưởng của thiên tai dị thường ở miền Trung.

Trong chuyến đi lần này, các cơn bão và lũ đã làm khu vực rừng trồng bị dỗ gãy được tiến hành khai thác tỉa thưa. Diện tích khai thác nằm ở các vị trí có độ dốc lớn, thuộc taluy âm đường tỉnh lộ 49. Cảnh quan xung quanh vị trí lắp đặt các thiết bị thay đổi do sạc lỡ, mưa lớn kéo dài và hoạt động khai thác khiến lượng đất đá xói lở làm các dòng suối bị ảnh hưởng.

Kiểm tra, xuất dữ liệu đo độ ẩm đất trong rừng tự nhiên.

Khu vực nghiên cứu đang vào mùa mưa, lượng nước ở các con suối khá lớn, kèm theo địa hình dốc, dòng chảy mạnh nên một số logger bị đất đá lấp, cụ thể tại vị trí logger A1, A3 và A8. Nhóm nghiên cứu phải mất khá nhiều thời gian để đào lớp đất đá, nhằm đảm bảo sự ổn định cho hoạt động của thiết bị. Thiết bị do độ ẩm tại rừng trồng cần thay đổi vị trí do cảnh quang xung quanh không còn phù hợp với nội dung nghiên cứu.

Lần kiểm tra định kỳ  trong hợp phần nghiên cứu về sinh thái của dự án “Đánh giá bản chất của hiện tượng chuyển tiếp rừng tại Việt Nam” – FTViet lần này có nhiều biến động tự nhiên điều đó sẽ giúp nhóm có những kết quả nghiên cứu mới.

Logger A1 được lấy ra sau khi bị kẹt do đá.

Nguồn: CORENARM.