Rừng phòng hộ cần được… phòng hộ

Giữ vai trò đặc biệt trong việc đảm bảo an ninh môi trường quốc gia nhưng rừng phòng hộ Việt Nam ngày càng suy giảm cả về diện tích và chất lượng. Mưa lũ lịch sử, sạt lở đất… tại miền Trung trong năm vừa qua một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của rừng phòng hộ. Đã đến lúc cần những bước cải tiến mạnh mẽ về chính sách quản lý và phương thức đầu tư cho rừng phòng hộ để đảm bảo phát huy tối đa vai trò và giá trị mà chúng mang lại. Video được sản xuất dưới sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu (EU). Nội dung video do PanNature chịu trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm của các nhà tài trợ.

Nguồn: Trung tâm con người và thiên nhiên.