Cộng đồng thực hiện Quy chế Quản lý rừng cộng đồng

Cộng đồng phát biểu các ý kiến để Quy chế Quản lý rừng cộng đồng được hoàn thiện

Chúng ta đang bước vào Thập kỷ Phục hồi Sinh thái theo lời kêu gọi của liên hiệp quốc, các nổ lực toàn cầu mới nhằm tăng độ che phủ rừng ngày càng được mở rộng với kế hoạch một nghìn tỷ cây vào năm 2030 cũng như rất nhiều sáng kiến khác. Tuy nhiên, những mục tiêu đầy tham vọng này đòi hỏi phải tìm ra những mô hình phù hợp nhất để có thể nhân rộng và đạt thành công. Chính vì vậy, chiến lược phát triển LNVN 2021-2030, tầm nhìn 2050 mục đích sử dụng hiệu quả, hiệu suất và bền vững “từng khu rừng. từng mảnh đất” và chủ rừng phải có lợi ích xứng đáng từ nỗ lực của mình được đặt lên hàng đầu.

Cán bộ kiểm lâm Hạt A Lưới thông qua Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng hằng năm tại cộng đồng Lê Triêng 1

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài Nguyên (CORENARM) quyết định hỗ trợ cộng đồng quản lý hiệu quả diện tích rừng được giao thông qua việc hướng dẫn người dân thực hiện các chính sách lâm nghiệp lồng ghép với kiến thức bản địa truyền thống trên cơ sở Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Toàn cảnh trong cuộc họp thông qua tại các cộng đồng thuộc
huyện A Lưới ngày 24 tháng 2 năm 2020.

Từ tháng 6/2020 đến tháng 2/2021, Trung tâm CORENARM kết hợp với các bên liên quan có trách nhiệm trong quyết định 62 hỗ trợ một số cộng đồng tại huyện Nam Đông và A Lưới. Đến nay đã thông qua quy chế cho 7 cộng đồng gồm Thôn 2, Thôn 3 huyện Nam Đông; cộng đồng A Tia, Căn Tôm, Lê Triêng 1, Lê Triêng 2, Nhâm 1 huyện A Lưới.

Trong quá trình hỗ trợ CORENARM đã trang bị cho mỗi cộng đồng một máy điện thoại smart phone hỗ trợ việc tuần tra và thu thập dữ liệu định kỳ. Các thành viên trong nhóm bảo vệ rừng cộng đồng đã hiểu rõ và biết được vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong việc thực hiện quyết định 62. Đồng thời, đã được thực hành trên hiện trường và nắm vững các kỹ năng cơ bản trong nhận diện, tra cứu các loài thực vật và sử dụng phần mềm Mapeo. Phát hiện được những điểm mạnh, yếu của cộng đồng từ đó sẽ xây dựng một kế hoạch  nhằm tiếp tục hỗ trợ thực hiện quản lý hiệu quả diện tích rừng được giao; hướng tới các mô hình thí điểm.

Nguồn: Thanhtuyen_CORENARM