Thực địa rừng cộng đồng tiếp nối kế hoạch hỗ trợ thực hiện Quy chế quản lý rừng cộng đồng

Cộng đồng Thôn 2 trong chuyến thực địa rừng cộng đồng

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ cộng đồng xây dựng Quy chế quản lý bảo vệ rừng tại hai cộng đồng Thôn 2 và Thôn 3 huyện Nam Đông. Ngày 7-9/04/2021 Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên phối hợp với hạt kiểm lâm Nam Đông và cộng đồng tiến hành thực địa trên một số diện tích có tiềm năng phục hồi rừng của hai Thôn.

Thành viên tổ bảo vệ rừng đánh dấu ngày đi tuần tra tại hiện trường

Chuyến thực địa kết hợp lòng ghép thực hành các kỹ năng cơ bản trong nhận diện, tra cứu các loài thực vật; sử dụng phần mềm Mapeo và hướng dẫn cách ghi chép nội dung nhật ký sau mỗi đợt tuần tra. Chuyên gia thực vật rừng CORENARM đã trực tiếp giảng dạy thành viên nhóm bảo vệ rừng cộng đồng các loài thực vật thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam và các loài thực vật có giá trị thuộc rừng cộng đồng. Hướng đến việc bảo tồn và phát triển cũng như các hoạt động trong Kế hoạch quản lý rừng cộng đồng năm 2021.

Cột mốc “Mô hình rừng cộng đồng Thôn 3”

Sau chuyến thực địa, CORENARM nắm được các vấn đề cốt lõi; hiện trạng rừng và gửi tặng cộng đồng “Nhật ký tuần tra rừng cộng đồng” giúp thuận tiện trong việc ghi chép nội dung tuần tra. Trên cơ sở đó sẽ lập ra những kế hoạch hỗ trợ tiếp nối trong nguyên tắc có sự tham gia. Đây là một việc làm đầy thách thức cả về kỹ thuật, chính sách, văn hóa và con người. Trong đó tinh thần cộng đồng là điều quan trọng nhất CORENARM hy vọng rằng sẽ có một sự giao hưởng và những cánh rừng sẽ được phục hồi thật sự.

Nguồn: Thanhtuyen