Tổng quan hoạt động FTViet 2019

Dự án Đánh giá bản chất của hiện tượng “chuyển tiếp rừng” ở Việt Nam: Dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái – xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý (viết tắt: Dự án FTViet) được triển khai tại huyện A Lưới và huyện Nam Đông của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian 6 năm, và chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ 01/9/2017 đến 31/8/2020.

Dựa trên mục tiêu tổng quát là “Cung cấp kết quả nghiên cứu chuyên sâu nhằm giải thích hiện tượng “chuyển tiếp rừng” và tìm ra các nguyên nhân sâu xa thúc đẩy hiện tượng này. Từ đó có các khuyến nghị phù hợp về chính sách, triển khai và nhân rộng các sáng kiến sinh kế nhằm hỗ trợ quá trình chuyển tiếp mang tính bền vững”.

Trong năm 2019, các thành viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Tài nguyên phối hợp với các thành viên khác trong dự án FTViet đã nổ lực hoạt động nghiên cứu và đã đạt được những thành quả nhất định. Tất cả những hoạt động của dự án trong năm 2019 được tóm tắt trong Brochure. Quý đọc giả quan tâm có thể tìm hiểu rõ hơn về các hoạt động tại đây.

Để biết thêm thông tin về dự án FTviet, các bạn đọc có thể tìm hiểu tại đây.