Trồng và phục hồi rừng bằng chính cây bản địa tại huyện Nam Đông và huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong năm 2022, Dự án FTViet  thông qua Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên đã tiến hành trồng rừng phục hồi trên đất rừng cộng đồng tại 6 cộng đồng ở huyện A Lưới, gồm Nhâm 1, Lê Triêng 1, Lê Triêng 2, A Tia 1, Căn Tôm, Đụt, và 3 cộng đồng ở huyện Nam Đông, gồm thôn 2, thôn 3, thôn 7 xã Hương Sơn, với hơn 30ha rừng tự nhiên được phủ xanh bằng các loài cây bản địa như lim xanh, lát hoa, sến, chò chỉ, gõ. 

Đây là hoạt động tiếp nối thành công của hoạt động hỗ trợ xây dựng phương án Quản lý rừng bền vững, Quy ước Quản lý Rừng cộng đồng tại huyện A Lưới và Nam Đông, vừa được xem như là những nỗ lực hưởng ứng Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái (2021 – 2030). Hãy cùng theo dõi những hoạt động Trồng và phục hồi rừng tại huyện Nam Đông và huyện A Lưới.

Mời độc giả theo dõi hành trình trồng rừng phục hồi của Corenarm qua clip dưới đây: