Kiểm tra hiện trường Trồng và phục hồi rừng cộng đồng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong 2 ngày 06-07/10/2022, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) đã phối hợp với Hạt kiểm lâm và Ban quản lý các rừng cộng đồng tại huyện A Lưới tổ chức kiểm tra các diện tích rừng đã được hỗ trợ trồng phục hồi nhằm đánh giá hiệu quả của hoạt động Trồng và phục hồi rừng cộng đồng sau hơn 5 tháng triển khai.

Theo như kế hoạch lần này, CORENARM đã tiến hành kiểm tra hiện trường các diện tích rừng cộng động được hỗ trợ Trồng bổ sung và chăm sóc của cộng đồng Lê Triêng 1, Lê Triêng 2, A Tia 1, Căn Tôm và Đụt. Quá trình kiểm tra cho thấy, hoạt động hỗ trợ trồng và phục hồi rừng đã đem lại hiệu quả, các cây bản địa bao gồm gõ, lim, chò đang sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt đều trên 80%.

Cây lim sinh trưởng tốt sau hơn 5 tháng được gieo trồng

Bên cạnh đó, cán bộ Trung tâm cũng đã có các buổi trao đổi nhanh và ghi nhận được ý kiến, đề xuất của đại diện các cộng đồng về kế hoạch hỗ trợ tiếp theo. Hầu hết các cộng đồng đều bày tỏ mong muốn được tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giống và chi phí để trồng dặm và chăm sóc diện tích đang được dự án hỗ trợ, đồng thời trồng phục hồi ở các diện tích mới chưa có điều kiện chăm sóc nhằm ngăn chăn tình trạng các cá nhân lấn chiếm làm nương rẫy.

Buổi trao đổi có sự tham gia của đại diện Trung tâm CORENARM, Hạt kiểm lâm huyện A Lưới và đại diện các cộng đồng

Trung tâm CORENARM sẽ tổng hợp các ý kiến của các cộng đồng và họp bàn để có kế hoạch hỗ trợ tiếp theo phù hợp với đặc điểm hiện trạng rừng của từng cộng đồng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoạt động Trồng và phục hồi rừng nằm trong khuôn khổ của Dự án FTViet, tiếp nối thành công của hoạt động hỗ trợ xây dựng phương án Quản lý rừng bền vững, Quy ước Quản lý Rừng cộng đồng tại huyện A Lưới và Nam Đông với mục đích góp phần cải thiện chất lượng rừng, giảm tình trạng bị xâm chiếm xung quanh đường giáp ranh giữa rừng tự nhiên của cộng đồng và nương rẫy cá nhân.