Phóng sự TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG QUY CHẾ QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ – CORENARM

Trong những năm vừa qua, việc giao đất, giao rừng, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã và đang đem lại thêm nguồn thu nhập cho người dân và cộng đồng sống gần rừng, từ đó tác động tích cực đến ý thức bảo vệ rừng nên tình trạng vi phạm lâm luật trong những năm qua đang có chiều hướng giảm.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 16.000ha giao cho 88 cộng đồng và 14.000 ha giao cho 225 nhóm hộ và hộ gia đình quản lý và sử dụng lâu dài.

Trong đó, A Lưới và Nam Đông là hai huyện miền núi có diện tích rừng lớn nhất trên địa bàn tỉnh đã triển khai tốt việc giao rừng cho cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình.

Đồng hành với chính quyền địa phương, Dự án FTViet thông qua Trung tâm CORENARM đã hỗ trợ cộng đồng xây dựng Phương án QLRBV giai đoạn 05 năm, kế hoạch quản lý rừng hàng năm và Quy ước bảo vệ và phát triển rừng của cộng đồng theo Quyết định 62/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Kế hoạch này được triển khai và thực hiện thành công tại 7 cộng đồng gồm 5 cộng đồng ở huyện A Lưới và 2 cộng đồng ở huyện Nam Đông.

Đây là phóng sự nhìn lại những hoạt động mà dự án FTViet thông qua Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên đã triển khai hỗ trợ cộng đồng xây dựng Phương án QLRBV giai đoạn 05 năm, kế hoạch quản lý rừng hàng năm và Quy ước bảo vệ và phát triển rừng của cộng đồng theo Quyết định 62/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Kế hoạch này được triển khai và thực hiện thành công tại 7 cộng đồng gồm 5 cộng đồng ở huyện A Lưới và 2 cộng đồng ở huyện Nam Đông được thực hiện bởi dự án FTViet thông qua Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên.

Cùng điểm qua những hoạt động dự án đã thực hiện và hiệu quả mang lại với Phóng sự “Tăng cường hiệu quả của Quy chế Quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”