Tổng quan hoạt động CORENARM năm 2022

2022 là năm đánh dấu sự trở lại của mọi hoạt động sau hơn hai năm bị ảnh hưởng của Covid-19, ắt hẳn mỗi doanh nghiệp đều có những câu chuyện riêng của mình.

Đối với Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM), đây là một năm CORENARM thực hiện được nhiều dự án, công việc đúng như mục tiêu đã đặt ra.

Với Dự án: Đánh giá bản chất của hiện tượng “chuyển tiếp rừng” ở Việt Nam: dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi hệ sinh thái – xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý (FTViet)

  • CORENAMR đã phối hợp với các đơn vị: Ban Quản lý Rừng phòng hộ (BQL RPH) A Lưới; BQL RPH Nam Đông, Hạt Kiểm lâm A Lưới, Hạt Kiểm lâm Nam Đông,…Triển khai các hoạt động: Hỗ trợ về kinh phí và nâng cao năng lực cho một cộng động ở 02 huyện Nam Đông và A Lưới về quản lý và phục hồi một số diện tích rừng nghèo bằng các loài cây bản địa phù hợp, đo đếm trữ lượng rừng trồng và rừng tự nhiên tại một số ô tiêu chuẩn tại A Lưới và thu thập dữ liệu khí tượng, thuỷ văn tại một số lưu vực ở A Lưới.
  • Phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện A Lưới tổ chức Hội thảo sơ kết về thực trạng và các thách thức trong Quản lý rừng cộng đồng theo Quyết định 62/2019 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế Quản lý rừng cộng trên địa bàn tỉnh TT Huế.

Với Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế”.

  • CORENARM đã triển khai hoạt động khảo sát hiện trường một số mô hình dược liệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế và các vùng phụ cận; khảo sát vùng phân bố tự nhiên một số loài dược liệu trong danh mục ưu tiên;
  • Tổ chức 02 hội thảo Tham vấn về kết quả nghiên cứu quy hoạch và phát triển các loài dược liệu tiềm năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại huyện Nam Đông và huyện Quảng Điền.

Với hoạt động tư vấn Quản lý rừng bền vững: CORENARM tiếp tục là đơn vị tư vấn uy tín cho các đơn vị.

  • Tiếp tục hỗ trợ cho công ty Cổ phần sản xuất và thương mại gỗ Thanh Chương trong quá trình tư vấn duy trì và mở rộng Chứng chỉ nhóm FSC (FM/CoC) cho Nhóm Chứng chỉ rừng huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
  • Hỗ trợ công ty Cổ phần đầu tư Thúy Sơn (Cà Mau) trong quá trình tư vấn, tập huấn nâng cao năng lực và xây dựng hồ sơ xin cấp chứng nhận Chứng chỉ nhóm FSC (FM/CoC) cho Nhóm Chứng chỉ rừng Thúy Sơn, Cà Mau.

Những thành công của năm 2022 sẽ là động lực để các thành viên của CORENARM cố gắng nhiều hơn nữa trong năm 2023.

Nhìn lại suốt chặng hành trình vừa qua, CORENARM muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến quý đối tác đã tin tưởng, lựa chọn CRN làm người bạn đồng hành trên bước đường phát triển của doanh nghiệp mình.

Chi tiết các hoạt động của CORENARM trong 2022. Xin vui lòng xem tại đây.