Dịch vụ hệ sinh thái: Hướng đi mới cho rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Giai đoạn 2020 – 2022, thông qua Dự án “Thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững giữa chủ rừng nhóm hộ gia đình và doanh nghiệp trong thực hiện quản lý rừng bền vững nhằm ứng phó biến đổi khí hậu” do Liên minh Châu Âu và tổ chức MCNV tài trợ, lần đầu tiên tại Việt Nam, 2.145 ha rừng tự nhiên của 5 cộng đồng gồm thôn Chênh Vênh (xã Hướng Phùng), thôn Hồ và thôn Cát (xã Hướng Sơn), thôn Trăng – Tà Puồng (xã Hướng Việt) và thôn Xa Bai (xã Hướng Linh) thuộc huyện miền núi Hướng Hóa đã được cấp chứng nhận quốc tế FSC dịch vụ hệ sinh thái về lưu trữ và hấp thụ carbon với trữ lượng lưu trữ tại các diện tích rừng này khoảng 350.000 tấn CO2 và lượng hấp thụ hàng năm khoảng 7.000 tấn CO2.

Kết quả này mang đến cơ hội cho các chủ rừng cộng đồng trong việc tiếp cận các nguồn tài trợ và chi trả tự nguyện cho dịch vụ hệ sinh thái do Hội đồng Quản trị Rừng Quốc tế (Forest Steward Council – FSC) khởi xướng trên toàn cầu.

Cũng theo đó, hiện tại, MCNV đang làm việc chặt chẽ với tổ chức FSC với mục đích giúp cho các cộng đồng có chứng nhận về dịch vụ hệ sinh thái FSC tham gia vào các thị trường dịch vụ hệ sinh thái. Đây là một trong những sáng kiến mà FSC đang khởi xướng nhằm kết nối các cộng đồng được cấp chứng nhận này với các nhà tài trợ cũng như các doanh nghiệp sẵn lòng chi trả cho các dịch vụ hệ sinh thái một cách tự nguyện.