CORENARM TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP TỈNH

Sáng ngày 14/01/2023, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý tài nguyên đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở sau khi đã hoàn thành các sản phẩm của đề tài cấp tỉnh.

Tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế”. Mã số: TTH.2020-KC.08 được thực hiện từ tháng 09/2021 đến hết tháng 02/2023, do TS.Ngô Trí Dũng là chủ nhiệm đề tài.

Dự buổi nghiệm thu có: PGS.TS Trương Thị Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi – Phản biện 1; TS.Ngô Tùng Đức – Phản biện 2; PGS.TS.Trương Thị Bích Phượng; PGS.TS Hồ Việt Đức; TS. Nguyễn Vũ Linh; Th.S Lê Nguyễn Thới Trung cùng các thành viên của đề tài và thành viên Trung tâm CORENARM.

Thành viên Hội đồng nghiệm thu

Theo nhóm nghiên cứu, các nghiên cứu về tài nguyên dược liệu Thừa Thiên Huế rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, chưa có đề tài nào tập trung đi sâu vào quy hoạch vùng phân bố tự nhiên cũng như xây dựng bản đồ quy hoạch vùng thích nghi cho việc gây trồng (phát triển) các loài dược liệu có giá trị. Điều này cho thấy tính cấp thiết cần phải xây dựng quy hoạch vùng bảo tồn và phát triển dược liệu cho tỉnh Thừa Thiên Huế làm nền tảng cho các chương trình phát triển dược liệu khác, cũng như các kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp trong tương lai.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Ngô Trí Dũng thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt các kết quả của đề tài và NCS. Trần Quốc Cảnh đã trình bày về các sản phẩm bản đồ quy hoạch vùng dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Quốc Cảnh – thành viên đề tài đang trình bày sản phẩm bản đồ quy hoạch của các loài dược liệu
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhận xét về đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là sản phẩm nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính ứng dụng cao. Đề tài đã làm rõ được một bức tranh thành phần loài đa dạng sinh học xuất hiện tại 5 tiểu vùng sinh thái hiện có trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn và những đóng góp của đề tài, bên cạnh đó cũng đưa ra các nhận xét, góp ý khoa học, thiết thực và cụ thể nhằm giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng khoa học, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đây là đề tài khoa học được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có cơ sở lý luận và thực tiễn đạt yêu cầu; các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục đích, phạm vi nghiên cứu. Xét về nội dung, yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài đã đạt theo yêu cầu đặt ra với 8 phiếu đạt yêu cầu.

Phát biểu kết thúc buổi nghiệm thu, PGS.TS Trương Thị Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm thành viên đề tài nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng, hoàn thiện đề tài nâng cao chất lượng hơn nữa, đạt kết quả xuất sắc trong lần nghiệm thu chính thức.