HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG LÊ TRIÊNG 1 ,XÃ TRUNG SƠN THAM GIA CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG FSC

Ngày 30 tháng 01 năm 2023, tại Hội trường Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã có buổi làm việc với Hội Chủ rừng Phát triển bền vững (TTH-FOSDA) và Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) tỉnh Thừa Thiên Huế về hỗ trợ cộng đồng dân cư thôn Lê Triêng 1, xã Trung Sơn quản lý rừng bền vững, có chứng chỉ rừng FSC để thực hiện thí điểm việc hưởng lợi từ dịch vụ hệ sinh thái khi có điều kiện thuận lợi.

Tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND xã Trung Sơn và đại diện cộng đồng dân cư thôn Lê Triêng 1; Đại diện lãnh đạo TTH-FOSDA và CORENARM.

Hội nghị đã được nghe ông Võ Văn Dự – Chủ tịch TTH-FOSDA và ông Ngô Trí Dũng – Giám đốc CORENARM báo cáo nội dung và biện pháp về hỗ trợ cộng đồng dân cư thôn Lê Triêng 1, xã Trung Sơn quản lý rừng bền vững, có chứng chỉ rừng FSC để thực hiện thí điểm việc hưởng lợi từ dịch vụ hệ sinh thái khi có điều kiện thuận lợi và ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự cuộc họp.

Theo như thống nhất tại buổi làm việc thì kế hoạch hỗ trợ cộng đồng dân cư thôn Lê Triêng 1, xã Trung Sơn quản lý rừng bền vững, có chứng chỉ rừng FSC sẽ được thực hiện từ 2/2023 đến 8/2023 với 5 hoạt động chủ chốt như sau:

– Xây dựng phương pháp và công cụ điều tra, đánh giá hiện trạng rừng tự nhiên (đa dạng sinh học, khả năng hấp thụ cacbon) được giao cho cộng đồng Lê Triêng 1;

– Rà soát Phương án QLRBV 05 năm (2021-2025) của cộng đồng Lê Triêng 1, và hỗ trợ xây dựng Kế hoạch QL&BVR năm 2023

– Khảo sát, đo đếm hiện trường để xác định các chỉ số DDSH và Cacbon;

– Xây dựng Bản đồ hiện trạng lưu trữ cacbon của các trạng thái RTN do cộng đồng Lê Triêng 1 quản lý.

– Xử lý số liệu và viết báo cáo.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Đồng chí Hồ Văn Ngưm – Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới đề nghị TTH-FOSDA và CORENARM phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND xã Trung Sơn nhằm thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ đã thống nhất.

Hiện nay, tổng diện tích rừng tự nhiên giao cho Công đồng quản lý là 942,7 ha với 145 lô (Theo Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của UBND Huyện A Lưới về việc điều chỉnh diện tích và trạng thái rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng dân cư thôn Lê Triêng 1, xã Trung Sơn, huyện A Lưới).

Việc tham gia chứng chỉ rừng Quản lý rừng bền vững FSC sẽ giúp cộng đồng Lê Triêng 1, xã Trung Sơn quản lý và bảo vệ rừng, giữ rừng, ổn định sản xuất lâm nghiệp và phát triển lâu dài, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn; được hưởng lợi từ dịch vụ chi trả môi trường rừng và các dịch vụ khác, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và an sinh xã hội. Đồng thời, khi đã có được chứng nhận dịch vụ hệ sinh thái, sẽ mở ra nhiều cơ hội giúp cộng đồng bảo vệ rừng tiếp cận các nhà tài trợ.