Bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế”

Chiều ngày 15/02/2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế” do Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên làm Đơn vị chủ trì.

TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở KH&CN Chủ tịch Hội đồng, Chủ trì Hội nghị

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá thực trạng nguồn tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề xuất quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu tài nguyên cây thuốc cho các tiểu vùng sinh thái khác nhau (vùng đồi, vùng núi, vùng cát) dựa trên các dẫn liệu phân bố tự nhiên, sinh thái (tính chất đất, độ ẩm, địa hình) và tập quán sử dụng.

Báo cáo kết quả tại Hội nghị, ông Ngô Trí Dũng – Chủ nhiệm đề tài cho biết: “Kết quả thực hiện đề tài đã xác định được 42 cây dược liệu và được phân làm ba nhóm theo các mức độ ưu tiên để phát triển theo từng giai đoạn; Thiết lập được hệ thống bản đồ hiện trạng và quy hoạch cho 25 loài ưu tiên cao, phân theo các vùng sinh thái và đơn vị hành chính cấp huyện, với diện tích và vị trí cụ thể; Công bố 02 bài báo trên tạp chí khoa học (tỉnh/trung ương), 01 phóng sự về đề tài trên truyền hình địa phương; Đề xuất Phương án quy hoạch bảo tồn và phát triển các nhóm loài dược liệu tiềm năng theo các tiểu vùng sinh thái; Xây dựng dự thảo Đề án phát triển dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái/đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh”.

Ông Ngô Trí Dũng – Chủ nhiệm đề tài, báo cáo kết quả tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các thành viên trong Hội đồng phản biện đánh giá cao tính mới của đề tài cũng như tiến độ thực hiện, kết quả sản phẩm của nhóm nghiên cứu. Đề tài đã mang lại nhiều giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cao, các nguồn số liệu đảm bảo về mặt khoa học, số liệu điều tra đảm bảo độ tin cậy cao, nội dung công việc, sản phẩm trình bày rõ ràng, minh bạch. Qua đó, Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung thêm lộ trình nghiên cứu, các nhân tố tác động đến triển khai Đề án, biểu mẫu khảo sát cộng đồng cũng như bổ sung các giải pháp thực hiện Đề án quy hoạch.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, TS. Hồ Thắng –  Giám đốc Sở KH&CN đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, các phương pháp đánh giá phân tích thực trạng phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu toàn diện các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Bên cạnh đó, cần làm rõ phần tổng quan, các tiểu vùng kinh tế; phân tích cụ thể sự cấp thiết của xây dựng quy hoạch, tính hiệu quả đối với các ngành kinh tế; đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong dự thảo đề án quy hoạch. Đồng thời, đưa ra các dự báo, ưu tiên định hướng cho doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển các loài cây dược liệu tiềm năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần bổ sung các cơ sở dữ liệu khoa học về cây dược liệu phục vụ quá trình nghiên cứu, hoạch định chính sách cho các cơ quan quản lý, cung cấp thêm thông tin, tri thức cho người dân.

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế