“Hỗ trợ các cộng đồng quản lý rừng tự nhiên tham gia chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC và tiếp cận chứng nhận dịch vụ hệ sinh thái ForCES” giai đoạn 2023-2027

Trong khuôn khổ dự án Đánh giá bản chất của hiện tượng Chuyển tiếp rừng ở Việt Nam (FTViet), Trung tâm CORENARM đang hỗ trợ các cộng đồng thôn được giao quản lý và bảo vệ  rừng tự nhiên triển khai Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 về Quy chế quản lý rừng cộng đồng, bao gồm xây dựng và triển khai Phương án Quản lý rừng bền vững (QLRBV);  Kế hoạch quản lý rừng hàng năm và Quy ước Quản lý và Bảo vệ rừng cộng đồng. Từ năm 2020 đến nay, CORENARM đã hỗ trợ 09 cộng đồng quản lý rừng tự nhiên trên địa bàn hai huyện miền núi A Lưới và Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ghi nhận những thành công đó và theo định hướng quản lý rừng bền vững gắn với giảm phát thải, UBND huyện A Lưới đã có kế hoạch phối hợp với Hội chủ rừng phát triển bền vững Thừa Thiên Huế (TTH-FOSDA) và Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) tiếp tục hợp tác hỗ trợ cộng đồng  Lê Triêng 1, thôn A Niêng-Lê Triêng 1, xã Trung Sơn quản lý bảo vệ hiệu quả diện tích rừng tự nhiên được giao, tham gia vào Chứng chỉ rừng FSC và bước đầu tiếp cận Chứng chỉ Dịch vụ Hệ sinh thái (ForCES).

Căn cứ Kế hoạch số 50 KH/UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện A Lưới về Kế hoạch hỗ trợ cộng đồng Lê Triêng 1, xã Trung Sơn tham gia chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC, sáng ngày 21/03/2023, đại diện UBND huyện A Lưới, TTH-FOSDA và CORENARM đã thống nhất và tiến hành ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác thực hiện“Hỗ trợ các cộng đồng quản lý rừng tự nhiên tham gia chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC và tiếp cận chứng nhận dịch vụ hệ sinh thái ForCES” giai đoạn 2023-2027 tại Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới.

Buổi ký kết Ghi nhớ có sự tham gia của Ông Hồ Văn Ngưm – Phó chủ tịch UBND huyện A Lưới; Ông Võ Văn Dự – Chủ tịch Hội chủ rừng phát triển bền vững Thừa Thiên Huế (TTH-FOSDA) và Ông Ngô Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) cùng các bên liên quan tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Hồ Văn Ngưm – Phó chủ tịch UBND huyện đã gửi lời cảm ơn đến CORENARM, TTH – FOSDA và nhấn mạnh buổi lễ ký kết lần này sẽ mở ra cơ hội và đánh dấu bước ngoặt lớn về hiệu quả quản lý rừng tự nhiên tham gia chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC và tiếp cận chứng nhận dịch vụ hệ sinh thái ForCES tại cộng đồng Lê Triêng 1, xã Trung Sơn nói riêng và huyện A Lưới nói chung. UBND huyện A Lưới sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các bên liên quan thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình.

Đại diện UBND huyện A Lưới đọc Biên bản Ghi nhớ

Theo như biên bản ghi nhớ đã được ký, UBND huyện A Lưới và TTH-FOSDA, CORENARM sẽ cùng nhau hợp tác thực hiện các hoạt động hỗ trợ các cộng đồng quản lý rừng tự nhiên bền vững và tiếp cận chứng chỉ dịch vụ Hệ sinh thái trên địa bàn huyện A Lưới nhằm đạt được các mục tiêu sau:

1. Tăng cường năng lực quản lý cho các cộng đồng quản lý rừng tự nhiên thông qua các hoạt động xây dựng phương án QLRBV, kế hoạch BVR hàng năm, giám sát và theo dõi các tác động/thay đổi trên diện tích rừng được giao

2. Hỗ trợ cộng đồng tiếp cận các nguồn lực để vừa nâng cao thu nhập cho người dân tham gia bảo vệ rừng, vừa giúp tăng cường hiệu quả các hoạt động bảo vệ và giúp phục hồi, phát triển vốn rừng được giao thông qua kết nối với các sáng kiến dịch vụ hệ sinh thái, tiếp cận thị trường lâm sản ngoài gỗ, thị trường cacbon, và các kênh hỗ trợ khác.

3. Phối hợp xây dựng và thực thi các đề xuất dự án liên quan đến mục đích quản lý bền vững tài nguyên rừng tự nhiên do cộng đồng thôn/nhóm đang quản lý.

4. Đối với TTH-FOSDA và CORENARM sẽ xem xét phối hợp hỗ trợ nhân rộng thành công ở huyện A Lưới để triển khai cho các Cộng đồng được giao rừng khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi có điều kiện phù hợp.

Các khách mời chụp ảnh lưu niệm

Buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên liên quan đã diễn ra thành công, tốt đẹp và có hiệu lực kể từ ngày ký kết.